Prognoza dla gospodarki Meksyku 2022

Prognoza dla Meksyku w 2022 r. 04 / 02 / 22 Bartosz Paluch Goście: 520 Ocena:

W tym artykule znajdziesz podsumowanie głównych ruchów finansowych w 2021 r., a także wgląd w zachowanie rynku finansowego w 2022 r.

W ciągu trzech miesięcy do września 2021 r. gospodarka Meksyku skurczyła się o 0,4% w kwartale wobec wstępnych szacunków spadku o 0,2%. Był to pierwszy spadek od czterech kwartałów, przy czym wolumen usług spadł o 0,9%, przewyższając prognozę o 0,6%. Rozprzestrzenianie się wariantu koronawirusa Delta w trzecim kwartale utrudniło świadczenie usług, powodując zamknięcia i ograniczenia dotyczące restauracji, sklepów i innych miejsc publicznych.

Z drugiej strony przemysł surowcowy wzrósł o 1,3%, przekraczając wstępną wycenę 0,7%, a sektor przemysłowy wzrósł o 0,3% w porównaniu z wstępną wyceną 0,7%. Działalność wtórna ucierpiała z powodu wąskich gardeł w globalnym łańcuchu dostaw i niedoborów układów półprzewodnikowych, co wpłynęło na przemysł motoryzacyjny, który stanowi 18% produkcji w Meksyku i jedną trzecią całkowitej sprzedaży eksportowej. Gospodarka wzrosła o 4,5% rok do roku, nieco poniżej początkowych szacunków na poziomie 4,6% (źródło: Narodowy Instytut statystyki i geografii, INEGI ).

Średnia inflacja w Meksyku wyniosła w listopadzie 7,37% rok do roku, co stanowi najwyższy wskaźnik od ponad 20 lat i ponad dwukrotnie więcej niż cel Banku Centralnego. Celem Banxico była inflacja na poziomie 3% z dopuszczalnym zakresem o jeden punkt procentowy powyżej i poniżej tego poziomu. W grudniu inflacja ledwo poprawiła się do 7,36%.

Rząd meksykański ogłosił, że osiągnął porozumienie z grupami biznesowymi w celu podniesienia płacy minimalnej o 22 procent w tym roku, ponieważ kontynuuje wysiłki na rzecz zmniejszenia luki w poziomie dobrobytu kraju. Bank Centralny, który podniósł podstawową stopę procentową o 50 punktów bazowych do 5,50% na grudniowym posiedzeniu, wyraził zaniepokojenie większości członków tym wzrostem płacy minimalnej, który może wywierać presję na koszty pracy, informuje Reuters.

Niektóre stabilne wskaźniki:

Komentarze (0)