Terms of website use

 

Ponadto, w przypadku korzystania z niektórych usług, mogą obowiązywać specjalne postanowienia, które dotyczą danej usługi. Zostaną Państwo o tym poinformowani przed skorzystaniem z danej usługi. Jeżeli korzystają Państwo z usług Publications GmbH, potwierdzają Państwo ważność niniejszych warunków i postanowień. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przestrzegania niniejszych warunków, nie wolno Państwu korzystać z usług Publications GmbH!

Informacje i linki na naszych stronach internetowych oraz w biuletynach zostały opracowane starannie i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Publications GmbH, jako operator niniejszej witryny internetowej, dokłada wszelkich starań, aby informacje te były zawsze aktualne, kompletne i poprawne. Publications GmbH oraz dostawcy danych i innych treści nie ponoszą - o ile jest to prawnie dopuszczalne - odpowiedzialności za poprawność, aktualność i kompletność przekazywanych danych (w tym linków) ani za działania podejmowane w zaufaniu lub inwestycje podejmowane na podstawie informacji przedstawionych na niniejszej stronie internetowej.

Podawane są jedynie niewiążące informacje. Informacje są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Wykorzystywanie ich do celów komercyjnych oraz jakiekolwiek ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy zażądać aktualnego prospektu sprzedaży.

Jedynie prospekty emisyjne i dokumenty sprzedażowe podmiotów świadczących usługi finansowe lub firm inwestycyjnych oraz zawarte w nich informacje są miarodajne przy zakupie produktów finansowych. Wszystkie dane są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku osoby odwiedzającej stronę internetową.

Oferowanie i sprzedaż produktów finansowych, o których informacje znajdują się na niniejszej stronie internetowej, jest ograniczone prawnie na niektórych terytoriach. Osoby podlegające jurysdykcji takich suwerennych terytoriów muszą poinformować się o takich ograniczeniach i stosować się do nich.

Historyczne zyski nie pozwalają na wyciąganie wniosków na temat przyszłych wyników. Publications GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty wynikające z polegania na publikowanych tu danych i informacjach.

Należy pamiętać, że alternatywne strategie inwestycyjne wiążą się z określonym ryzykiem. Wartość inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, co oznacza, że inwestorzy muszą być przygotowani na straty cenowe. Szczegółowe informacje na temat potencjalnego ryzyka można znaleźć w aktualnym prospekcie subskrypcyjnym.

Zwłaszcza handel kontraktami CFD jest związany z dużym ryzykiem i może prowadzić do całkowitej utraty zainwestowanego kapitału. W przypadku niektórych typów kont, straty mogą przekroczyć zainwestowany kapitał. Dlatego też, handel lewarowany CFD nie jest odpowiedni dla każdego inwestora! Dlatego należy dowiedzieć się szczegółowo, jak działa handel CFD i jakie straty mogą wystąpić.

Zasadniczo, nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których utraty w najgorszym wypadku nie mógłby ponieść. Upewnij się, że rozumiesz wszystkie ryzyka, które mogą pojawić się podczas handlu produktami z dźwignią.

Linki do innych stron internetowych nie są stale monitorowane, dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą.

Publications GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień na stronie internetowej bez uprzedzenia.

Treść i struktura niniejszej strony internetowej są chronione prawem autorskim. Powielanie lub wykorzystywanie informacji bądź danych zgromadzonych na niniejszej stronie internetowej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Publications GmbH. Dozwolone jest tymczasowe zapisywanie na serwerach proxy lub w pamięci podręcznej w celu przyspieszenia dostępu, pod warunkiem że zapisane pliki nie zostaną zmienione.

Niniejsze warunki oraz zasady korzystania z usług opierają się na prawie niemieckim.