Jak stopy procentowe wpływają na rynek akcji?

Wpływ stóp procentowych na rynek akcji 27 / 12 / 23 Bartosz Paluch Goście: 210 Ocena: ★★★★

Stopy procentowe są jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez banki centralne do regulowania gospodarki. Wpływają one na wartość pieniądza, co z kolei wpływa na zachowanie konsumentów i firm.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy banki centralne podnoszą stopy procentowe, ceny akcji zazwyczaj spadają. I odwrotnie, gdy banki centralne obniżają stopy procentowe, ceny akcji mają tendencję do wzrostu.

Mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska są dość złożone i nie są jednoznaczne. Inne wydarzenia zewnętrzne, zarówno wewnętrzne, jak i globalne, mogą mieć znaczący wpływ na ich wyniki niezależnie od zmian stóp procentowych.

Idea jest jednak taka, że wyższe stopy procentowe banków centralnych prowadzą do wyższych cen akcji.

Wynika to z faktu, że wyższe stopy procentowe oznaczają wyższe koszty finansowania zewnętrznego dla spółek. W takim przypadku firma może wydać więcej na pożyczki lub ograniczyć swoje plany ekspansji. Jeśli spółki spowolnią swój wzrost z powodu wyższych kosztów finansowania zewnętrznego, może to spowodować spadek cen ich akcji. Jeśli spadną one w przypadku dużej liczby spółek, może to spowodować spadek indeksów giełdowych.

Ponadto, gdy stopy procentowe spadają, koszty prowadzenia działalności również spadają. Jeśli firmy mogą taniej pożyczać pieniądze, mogą przyspieszyć swoje projekty ekspansji, co zwiększy ich ogólną produkcję i pomoże im osiągnąć wyższe kwartalne zyski. W rezultacie cena akcji spółki może wzrosnąć. Jeśli wystarczająca liczba spółek podniesie ceny swoich akcji, może to doprowadzić do wzrostu indeksów giełdowych.

Należy pamiętać, że korelacja między cenami akcji a stopami procentowymi nie jest idealna. Istnieje wiele innych czynników, które mogą na nie wpływać, więc nie ma gwarancji, że ceny akcji spadną, jeśli stopy procentowe wzrosną, lub odwrotnie.

W rzeczywistości ceny akcji wielu spółek z sektora finansowego pozostają stabilne lub nawet rosną, gdy stopy procentowe rosną.

Spółki zajmujące się handlem nieelastycznymi towarami i usługami (tj towarami i usługami, których wzrost cen nie wpływa znacząco na popyt) również mają tendencję do osiągania dobrych wyników niezależnie od rosnących stóp procentowych. Należą do nich spółki z sektora energetycznego, użyteczności publicznej, podstawowych dóbr konsumpcyjnych i opieki zdrowotnej.

Nawet w sektorach, które są zwykle bardzo wrażliwe na zmiany stóp procentowych, można znaleźć spółki, którym udaje się utrzymać solidne zwroty finansowe nawet w okresach rosnących krajowych stóp procentowych. Są to zazwyczaj firmy, które zdywersyfikowały swój model biznesowy lub zbudowały bazę lojalnych konsumentów, którzy będą nadal kupować towary i usługi nawet w przypadku wzrostu cen.

Wzrost lub spadek stóp procentowych banku centralnego ma znaczący wpływ na spółki, inwestorów i cały rynek. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko jedno narzędzie w arsenale analizy. Rynki finansowe są złożone i płynne, a aby skutecznie inwestować, należy wziąć pod uwagę wiele czynników.

Komentarze (0)